Nedap-koppeling MijnDNZB

Koppeling planningssysteem Nedap en MijnDNZB bezegelt samenwerking De huidige complexiteit en krapte in de arbeidsmarkt, vragen meer dan een klant-leverancier relatie.” Zo geven Mark Bonder, Manager PlanFlex van Laurens en Susan van Tilburg, regiodirecteur binnen DNZB aan. Naast het optimaal inzetten van de beschikbare zorgcapaciteit door integratie van de wederzijdse processen, hebben we de kansen […]