MijnDNZB

NBBU

DNZB is al vele jaren lid van de NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- & Uitzendbureaus). Lees hier meer over hoe DNZB en NBBU samenwerken!

Over NBBU

De NBBU  is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigen de belangen van ruim 1.350 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

Waar staat de NBBU voor?

De NBBU is invloedrijk op de (flexibele) arbeidsmarkt, geeft vorm aan vernieuwingen in de flexbranche, vertegenwoordigt, faciliteert en adviseert zijn leden, waarborgt kwaliteit en versterkt het ondernemerschap van de leden.

Deze organisatie gelooft in het belang van een flexibele arbeidsmarkt. En helpt daarom aanbieders in de brede flexmarkt om goed werkgever te zijn voor flexwerkers en aantrekkelijk aanbieder van tijdelijk personeel voor opdrachtgevers.

Wil je meer weten over deze waardevolle organisatie? Neem dan een  kijkje op de website van de NBBU.

DNZB en NBBU

 

Bestuur NBBU

Het bestuur van de NBBU bestaat uit 7 vertegenwoordigers van leden van de NBBU, waarvan onze regiodirecteur Susan van Tilburg (zie foto links) er één van is.

Susan zet zich binnen NBBU in  om de belangen te behartigen van ruim 1350 intermediairs en bemiddelaars. Susan is er namelijk van overtuigd dat flexibele personeelsinzet veel meer kan zijn dan een noodzakelijk kwaad. Door er op de juiste manier mee om te gaan, biedt het kansen voor zowel werkgevers als werknemers. 

Door kritische vragen te stellen over de doelstellingen van organisaties en de rol die flexibel personeel kan spelen bij het behalen van die doelen, kan gericht beleid worden ontwikkeld. Dit leidt niet alleen tot efficiënter personeelsbeheer, maar creëert ook aantrekkelijke banen en opdrachten voor mensen die op flexibele basis willen werken. 

De expertise van de NBBU-leden is een waardevolle troef in het realiseren van deze doelstellingen. Door samen te werken kunnen mooie resultaten worden behaald, ten behoeve van de gehele flexbranche.