MijnDNZB

Disclaimer

Algemeen

De Nederlandse Zorg Bemiddelaar spant zich in om de inhoud van www.dnzb.nl op zorgvuldige wijze samen te stellen.

Aansprakelijkheid

Desondanks kan De Nederlandse Zorg Bemiddelaar op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van www.dnzb.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Nederlandse Zorg Bemiddelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Externe links

Het feit dat websites van derden via links op www.dnzb.nl worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door De Nederlandse Zorg Bemiddelaar. De Nederlandse Zorg Bemiddelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van manadeze websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Bescherming persoonsgegevens

De aan De Nederlandse Zorg Bemiddelaar verstrekte persoonsgegevens (bij het aanmelden als zzp’er) worden door De Nederlandse Zorg Bemiddelaar opgeslagen.
Alleen in opdracht van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar worden deze gegevens gebruikt om opdrachtgevers op de hoogte te houden. De gegevens worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

Cookies

De Nederlandse Zorg Bemiddelaar maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. De Nederlandse Zorg Bemiddelaar kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Nederlandse Zorg Bemiddelaar maakt gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om bezoek aan onze site te analyseren. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren en aanpassen aan de behoefte.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar-website komen toe aan De Nederlandse Zorg Bemiddelaar. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar.