Nedap-koppeling MijnDNZB

Koppeling planningssysteem Nedap en MijnDNZB bezegelt samenwerking

 

De huidige complexiteit en krapte in de arbeidsmarkt, vragen meer dan een klant-leverancier relatie.” Zo geven Mark Bonder, HR Capaciteit van Laurens en Susan van Tilburg, regiodirecteur binnen DNZB aan. Naast het optimaal inzetten van de beschikbare zorgcapaciteit door integratie van de wederzijdse processen, hebben we de kansen onderzocht op het gebied van automatisering. Dat heeft geleid tot een mooie vervolgstap in de samenwerking; de koppeling tussen Ons/Nedap en MijnDNZB.  Deze doorontwikkeling biedt een versnelde interactie tussen beide partijen en resulteert in hogere kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van zorg.   

Klantbehoefte

De grote uitdagingen die er zijn in het optimaal benutten van de zorgcapaciteit vraagt om een strategisch partnership. De complexe planning in de zorg is op zichzelf voor de meeste zorgorganisaties al een enorme uitdaging. Het automatiseren van tijdrovende handmatige verwerkingen is dan ook meer dan welkom voor alle gebruikers. De koppeling biedt een waardevolle tijdsbesparing, waardoor de aandacht uit kan gaan naar medewerker en cliënt.  

Implementatie

De implementatie van het volledige traject kan worden gerealiseerd binnen één maand. Het traject bestaat uit het vastleggen, inrichten, testen en live-gaan van de koppeling en wordt begeleid door een DNZB-projectleider.

  • Met de implementatieaanpak van DNZB kan iedereen in de organisatie snel aan de slag met de Nedap koppeling en MijnDNZB.
  • DNZB laat de implementatieaanpak aansluiten op de behoefte van de organisatie en geeft tijdens het traject adviezen op maat.
  • De zorgorganisatie behoudt de controle en het overzicht. Een persoonlijke DNZB-projectleider helpt daar stap-voor-stap bij.
 

Resultaten

Het is een grote stap vooruit in de zorg. DNZB en Laurens Thuiszorg zijn de eerste organisaties in de zorg met een dergelijke koppeling van deze systemen. De koppeling gaat de samenwerking wat beide partijen betreft alleen nog maar beter maken ‘De planners van Laurens zijn superenthousiast’, meldt Kayleigh Mulders, accountmanager binnen DNZB. Er is veel tijdsbesparing gerealiseerd in de afgelopen maanden. De koppeling had niet tot stand kunnen komen zonder de hechte samenwerking benadrukt Kim Dijkxhoorn, teamleider PlanFlex Thuiszorg bij Laurens.

Er zijn al andere zorgorganisaties geïnteresseerd in de mogelijkheden voor koppeling van de systemen. Het gebruik van de koppeling markeert echt een start van een nieuwe manier van werken. Kers op de taart is dat er voor de zorgorganisatie geen extra kosten aan verbonden zitten.

 

‘De samenwerking met Laurens is uniek. Externen zijn een verlengstuk van de organisatie. Wanneer je partner bent met een opdrachtgever kun je meekijken met de planning en zorgen dat er vaker bekende gezichten komen. Daarvoor is vertrouwen belangrijk.’

Kayleigh Mulders

‘Alle planners kunnen nu veilig en gemakkelijk werken met de Nedap-koppeling en MijnDNZB.’

Laurens – Planner DNZB

Interessant voor jouw zorginstelling?