De Nachtzorg

Van 0 naar 100% Nachtzorg voor Zorgbalans

Zorgbalans is een grote VVT-organisatie met ongeveer 3.600 zorgprofessionals in dienst. Dit maakt hen één van de grootste werkgevers in de regio’s Kennemerland en Noord-Holland. Zorgbalans ondersteunt mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.

De nachtzorg betreft voornamelijk terminale zorg aan de cliënten in de regio’s van Zorgbalans. Het gaat om thuiswonende cliënten die in hun vertrouwde omgeving de laatste zorg krijgen van de buurtteams. Zorgbalans heeft deze nachtzorg volledig uitbesteed aan DNZB, waarbij zij verantwoordelijk zijn geworden voor de inzet, planning en facturatie van zowel het eigen als externe personeel.

Klantbehoefte

Grote zorginstellingen weten vaak niet hoe ze de complexe nachtzorg willen en kunnen organiseren. In het geval van Zorgbalans wilde een dochteronderneming die verantwoordelijk was voor de nachtzorg zich meer gaan richten op de particuliere zorg en de reguliere nachtzorg afstoten. Zorgbalans legde daarom de vraag voor het regelen van de nachtzorg neer bij DNZB.

Implementatie

“Voor een terminale cliënt is het zien van steeds dezelfde zorgverlener van onschatbare waarde”, aldus Zorgbalans. Het borgen van deze continuïteit en het optimaal benutten van de totale zorgcapaciteit vergde een strategisch partnership tussen beide partijen. DNZB creëerde hiervoor in samenwerking met Zorgbalans een flexibele schil die strategisch aansluit op de inzet van eigen medewerkers. Door het gebruik van geautomatiseerd poulebeheer wordt efficiënt de kwaliteit en continuïteit van zorg gewaarborgd. DNZB realiseert, door het inzetten van hun systeem MijnDNZB, eenvoudig een vast gezicht voor de cliënt en een passend rooster voor de medewerker.

Resultaten

Regiomanager Tanja van Doesburg (DNZB): “De laatste zorg kan je maar één keer bieden, dus moet je zorgen dat je alle mogelijkheden optimaal benut en de cliënt en mantelzorgers maximaal ontzorgt.”

Van Doesburg: “De voorziening is nu 100%, dat is geweldig.” DNZB biedt, door het ontzorgen van de volledige planning en facturatie, naast rust en stabiliteit ook een besparing op overheadkosten voor de zorgorganisatie. DNZB verleent deze service voor zowel eigen als externe inzet en zet vervolgens de afgeronde registratie door naar Zorgbalans.

De strategische samenwerking die DNZB met Zorgbalans is aangegaan biedt een voorbeeld voor andere zorgaanbieders om hen te ontlasten in het inrichten en regelen van de nachtzorg. DNZB neemt daarbij alle stress en verantwoordelijkheid weg.

Toekomst

Een blijvende uitdaging is om de buurtteams van Zorgbalans meer bekend te maken met de mogelijkheden voor nachtzorg. Van Doesburg: “Sommige cliënten komen te laat onder onze zorg. Wanneer de buurtteams de vraag op tijd signaleren, kunnen mensen op een rustigere manier heengaan, ook de familie heeft dan minder stress. Wanneer er een betere wisselwerking is tussen een buurtteam en DNZB, dan kunnen we zo goed mogelijk zorg bieden en de mantelzorger ontlasten”.

We zijn van niks naar 100% nachtzorg gegaan.

Tanja van Doesburg – (Teammanager Amsterdam DNZB)

‘Voor een terminale cliënt is het zien van steeds dezelfde zorgverlener van onschatbare waarde’

Zorgbalans

Interessant voor jouw zorginstelling?