Zorgmedewerker wil meer grip op zijn eigen werkrooster

In de zorg is de behoefte aan flexibiliteit en zelfbeschikking over het werkrooster een steeds terugkerend thema. De AZW-infographic “Werken als ZZP in de zorg en welzijn” onthult dat meer dan de helft van de zzp’ers in de zorg, zelfstandig ondernemer is geworden om zelf te bepalen hoeveel en wanneer ze werken. De mogelijkheid om werk en privé beter te combineren en betere zorg te kunnen geven zijn andere belangrijke motivaties die aangeven dat zorgmedewerkers op zoek zijn naar een werkmodel dat beter aansluit bij hun persoonlijke en professionele behoeften.

Zorgmedewerkers moeten kunnen ontspannen en opladen om effectief te blijven, maar de hoge werkdruk door personeelstekorten verstoort vaak hun werk-privébalans, wat kan leiden tot ziekte en hogere werkdruk. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel vereist een gedeelde verantwoordelijkheid. Zorgmedewerkers moeten hun behoeften duidelijk aangeven, terwijl zorginstellingen actief moeten bijdragen aan een gezonde balans door ondersteuning en duidelijke grenzen te bieden. Dit is cruciaal voor het welzijn van de medewerkers en de continuïteit van de zorg.

Iets wat direct invloed zou hebben op een goede werk-privébalans is zorgmedewerkers meer autonomie geven en hen betrekken bij het opstellen van roosters, een eerste stap hierin zou zijn: meeroosteren. Door roosters ruim van tevoren bekend te maken, weten de zorgmedewerkers waar zij aan toe zijn en hebben zij de mogelijkheid om naast hun werk ook andere dingen in te plannen. Hiermee laten zorginstellingen zien dat zij meedenken en bijdragen aan een gezonde werk-privébalans.

“Zou je toch nog die ene dienst willen werken?”, een veelgestelde vraag in de zorg. Probeer medewerkers niet te overvragen en zorg dat zij niet voortdurend meer werken dan gepland. Ook kan er gekeken worden naar structurele oplossingen zoals het inzetten van zzp’ers als aanvulling op het vaste personeel. Onze ervaring is dat vaste en flexibele krachten heel goed collegiaal kunnen samenwerken en elkaars kracht kunnen versterken ten gunste van de zorginstelling.

Het is tijd om de zorgmedewerker centraal te zetten. Zo geeft ook Joris Arts aan in zijn artikel: “Wat de zorg kan leren van… BMW”, waarin hij mooie parallellen trekt met de zorg. Onze visie als DNZB is dat dit een gezamenlijke aanpak vraagt waarbij elke partij maximaal bijdraagt vanuit zijn eigen rol en expertise. DNZB biedt hulp bij effectieve roosterplanning, alleen zo kom je tot efficiënte inzet van personeel, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan de totale kostenbeheersing in de zorg.

Laten we met elkaar op zoek gaan naar een betere werk-privébalans voor alle zorgprofessionals!