Zzp’ers: een aanvulling op de vaste medewerkers

Het vast dienstverband is voor DNZB de basis van gezonde en fatsoenlijke arbeidsverhoudingen in de zorg. De meeste medewerkers komen het best tot hun recht als vaste werknemer, vaak voor langere tijd verbonden aan dezelfde werkgever. Goede arbeidsvoorwaarden op basis van een sterke CAO zijn essentieel om zo het vaste dienstverband aantrekkelijk te houden. Dat neemt niet weg dat een deel van de zorgmedewerkers liever kiest voor een zelfstandig bestaan, vanwege het vrije ondernemerschap en de flexibiliteit.

DNZB vindt het belangrijk dat medewerkers wel echt een goede bewuste keuze maken voor het zzp-schap. Het moet bij je passen om zelfstandig ondernemer te zijn. Het pakt niet goed uit als het gebeurt op basis van verkeerde verwachtingen of onvrede, dat is onze ervaring. Het netto-inkomen is ook niet per se hoger dan vast. Zoals ook werkgevers een bewuste keuze moeten maken hoe ze flex-medewerkers wel of niet willen inzetten. Flexibiliteit en autonomie zijn overigens ook voor vaste medewerkers belangrijke waarden. In dat opzicht nemen de verschillen tussen ‘vast’ en ‘flex’ af. Het gaat uiteindelijk om de beste balans voor mensen en organisaties.

Zzp’ers: aanvullend op vaste medewerkers
Voor DNZB is flex-werk en zzp-schap niet de norm voor het werken in de zorg. Integendeel, het aandeel zzp’ers moet volgens ons beperkt blijven als percentage van het aantal medewerkers. We vinden 10 tot 20% een goede norm. Zzp’ers zijn de noodzakelijke aanvulling op de vaste werknemers. 

Onze ervaring is dat vaste en flexibele krachten heel goed collegiaal kunnen samenwerken en elkaars kracht kunnen versterken ten gunste van de zorgorganisatie. Dat vraagt om optimale afstemming op basis van wederzijdse erkenning van ieders bijdrage op de werkvloer.

De inzet en positie van zzp’ers in de zorg roept soms kritische vragen en discussies op, zowel binnen de sector als in de media en de politiek. DNZB is zich daarvan bewust en wil graag een bijdrage leveren aan dit gesprek, op basis van eigen ervaring, kennis en vooral op basis van de juiste feiten.