Verpleeghuiszorg (VVT)

Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg of toezicht nodig hebben. Verpleeghuiszorg wordt voor het merendeel betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt, en die verzekerd is voor zorg, betaalt hiervoor een premie. Voor zorg uit de Wlz betaalt men daarnaast een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent onder andere de hoogte van de eigen bijdrage. Voor verpleeghuiszorg heeft een cliënt een indicatie nodig. Deze is aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Regionale zorgkantoren zorgen ervoor dat iedereen met een indicatie voor de Wlz, de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zorgkantoren hebben informatie over verpleeghuiszorg in de regio en weten hoe lang de wachtlijsten zijn.

Er zijn binnen de verpleeghuiszorg verschillende vormen mogelijk:

  • Zorg in natura. De cliënt ontvangt verpleging, verzorging en huisvesting van één zorgaanbieder. Meestal woont de cliënt in een verpleeghuis.
  • Een volledig pakket thuis (vpt): De cliënt ontvangt alle verpleging en verzorging van één aanbieder en betaalt zelf de kosten voor huisvesting. 
  • Een ‘modulair’ pakket thuis. De cliënt spreekt met de zorgaanbieder af welke onderdelen (modules) van de Wlz-zorg gewenst is. 
  • Met een Persoonsgebonden Budget (pgb) huurt de cliënt zelf de zorgverleners in en maakt deze afspraken over de zorg die zij geven. Waar, wanneer en op welke manier.
 

DNZB biedt verschillende mogelijkheden om als zelfstandige zorgprofessional in de sector verpleeghuiszorg of één van de andere sectoren (thuis-, wijkzorg, GHZ, GGZ of ziekenhuiszorg) aan de slag te gaan via onze partners: 

  • Helpende
  • Helpende plus
  • Verzorgende IG/ Eerste verantwoordelijk verzorgende
  • Verpleegkundige niveau 4
  • Verpleegkundige niveau 5