Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of de gespecialiseerde GGZ. De huisarts of bedrijfsarts helpt een aantal cliënten zelf of verwijst ze door naar hulpverleners binnen de GGZ.

Lichte tot matige psychische problemen vallen onder de basis GGZ. Dit kan bestaan uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
  • Een vorm van eHealth. 
  • Een combinatie van gesprekken en eHealth.

 

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld ADHD, een angststoornis of traumaverwerking. Een Cliënt krijgt dan een behandeling van bijvoorbeeld een psychiater of een klinisch psycholoog. De behandelingen vinden plaats in een eigen praktijk, psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. 

Bij zware, ingewikkelde psychische problemen is soms ook opname met behandeling in een psychiatrische instelling geïndiceerd. Dit gebeurt over het algemeen vrijwillig en in overleg. Vormt iemand met psychische problemen een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? Dan is gedwongen opname in een psychiatrische instelling mogelijk.

Beschermd wonen gaat om wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Een aanvraag voor beschermd wonen komt binnen bij het Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-loket van een gemeente.

DNZB biedt verschillende mogelijkheden om als zelfstandige zorgprofessional in de sector GGZ  of één van de andere sectoren (verpleeghuiszorg, thuis-, wijkzorg, GHZ of ziekenhuiszorg) aan de slag te gaan via onze partners:  

  • Begeleiders niveau 3 en 4
  • Persoonlijke begeleiders
  • Begeleiders specifieke doelgroepen
  • Gespecialiseerde verpleegkundige