De cruciale rol van de zorgprofessional

In de zorgsector was jarenlang het adagium: ‘de cliënt staat centraal’. Iedereen beseft inmiddels dat dit maar de helft van het verhaal is. De beste zorg kan immers alleen geleverd blijven worden met voldoende gekwalificeerde en bevlogen medewerkers. Zeker nu de zorgvraag blijft stijgen en de arbeidsmarkt tegelijkertijd krapper wordt. Daarom het motto dat ook de ‘medewerker centraal’ moet staan.

Gelukkig wordt dit breed gedeeld. We zien ‘medewerker centraal’ terugkomen in het overheidsbeleid, in CAO’s, in afspraken binnen zorginstellingen tussen werkgevers en medewerkers. Veel goede intenties, plannen en initiatieven, maar tegelijk is de praktijk weerbarstig.

Daarom moeten we met alle betrokken partijen de komende jaren extra stappen zetten om de medewerker werkelijk centraal te blijven zetten en te zorgen dat we personeel voor de sector kunnen behouden en de uitstroom kunnen terugdringen. Om zo de maatschappelijke opgave als totale zorgsector echt waar te kunnen blijven maken.

Gezamenlijke aanpak nodig
Onze visie als DNZB is dat dit een gezamenlijke aanpak vraagt om de positie van de medewerker verder te versterken; waarbij elke partij maximaal bijdraagt vanuit zijn eigen rol en expertise. Goed werkgeverschap is daarin essentieel.

Zorginstellingen moeten de vaste medewerkers passende arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke werkomstandigheden kunnen bieden en daarnaast optimaal gebruik kunnen maken van een flexibele schil. Een goede roosterplanning is volgens DNZB daarbij cruciaal, ook om daarmee latente personeelscapaciteit te kunnen benutten. Dat is volgens ons onderdeel van goed werkgeverschap.

Zorgmedewerkers moeten tegelijk in staat zijn om werk en privé te blijven combineren en hun vakkennis op peil te houden. Om zo duurzaam inzetbaar te blijven voor de zorgsector. Om fysiek en mentaal gezond te blijven en met plezier te kunnen blijven werken.

De overheid zal de juiste regels en kaders moeten bieden voor een goed functionerende arbeidsmarkt, wat ons betreft inclusief zzp’ers en andere flex-medewerkers.