Gehandicaptenzorg (GHZ)

Gehandicaptenzorg (GHZ) betreft de professionele ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. De beperking kan verstandelijk en/of lichamelijk zijn. Mensen met een handicap hebben ook vaak bijkomende problemen zoals stoornissen, aandoeningen, gedragsproblematiek, verslaving, schuldproblemen en problemen in de thuissituatie. Vaak hebben cliënten in de GHZ een achterstand in cognitieve, sociaal-emotionele of lichamelijke ontwikkeling. Een begeleider in de gehandicaptenzorg ondersteunt de cliënt hierbij.

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen ongeveer 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De meest voorkomende handicap is beperkingen in het bewegen. Begeleiders kunnen dan ondersteuning bieden.  Ondersteuning is maatwerk, het is belangrijk dat een cliënt de eigen regie behoudt over zijn zorg. 

Er zijn verschillende begeleidende functies: 

  • Woonbegeleider 
  • Activiteitenbegeleider
  • Ambulant begeleider

Voor de beste gehandicaptenzorg, werkt de begeleider samen in een team van Gedragsdeskundigen, Verpleegkundigen en andere specialisten. Er is in de Nederlandse zorg een steeds groter tekort aan personeel. Het is daarom belangrijk om nieuwe professionals te werven, en de zittende professionals te behouden, om zo het vakmanschap te kunnen blijven borgen. 

DNZB biedt verschillende mogelijkheden om in de sector GHZ  of één van de andere sectoren (verpleeghuiszorg, thuis-, wijkzorg, GGZ of ziekenhuiszorg) aan de slag te gaan via onze partners:  

  • Begeleiders niveau 3 en 4
  • Persoonlijke begeleiders
  • Begeleiders specifieke doelgroepen