Veilige en betrouwbare betalingen voor zorginstellingen en zzp’ers

Periodiek behandelt DNZB diverse onderwerpen over zzp’ers in de zorg en publiceert haar opinie over actuele onderwerpen in de media.

Onlangs is er veel onrust ontstaan onder zelfstandige zorgprofessionals en zorginstellingen naar aanleiding van het faillissement van een bemiddelingsplatform, Dytter. Echter, kijkend naar de facturatiestromen en de invulling van de kassiersrol, lijkt het meer op een uitzendbureau dan een bemiddelaar. Uit de recente berichtgeving blijkt namelijk dat zzp’ers hun facturen niet betaald hebben gekregen, terwijl de zorginstellingen deze wel hebben betaald aan de bemiddelaar. Dit heeft geleid tot grote financiële problemen voor de betrokken partijen.  

Als zelfstandige zorgprofessional is het daarom belangrijk om goed op te letten bij het kiezen van een bemiddelaar. Het is van belang om vooraf onderzoek te doen naar het kassiersproces, van een bemiddelingsbureau en na te gaan of zij werken met een kassiersrol die loopt via een Stichting Derdengelden. Dit zorgt ervoor dat je als zzp’er niet zelf achter je facturen aan hoeft te gaan.   

De kassiersrol zonder een Stichting Derdengelden 

Bemiddelingsbureaus die de kassiersrol niet via een Stichting Derdengelden hebben lopen – zoals het bemiddelingsplatform in het onlangs verschenen mediabericht – incasseren de facturen van de zzp’er bij de zorginstellingen en betalen zelf vervolgens de zzp’er uit. De kans is groot dat de zorginstellingen alsnog de facturen aan de zzp’ers moeten uitbetalen, afhankelijk hoe de vrijwaring is geregeld. Hierdoor krijgt de zorginstelling te maken met dubbele kosten.   

De kassiersrol met een Stichting Derdengelden 

Bij DNZB hebben we al sinds 2016 de kassiersrol zo geregeld dat deze niet over onze eigen organisatie loopt, maar via de onafhankelijke Stichting Derdengelden. Hierdoor behoudt de zzp’er de voordelen dat ze zelf niet achter hun facturen aan hoeven bij de zorginstellingen, maar ook de waarborg dat het geld apart staat en altijd voor de zzp’er beschikbaar is. Dit is vergelijkbaar met derdengeldenrekeningen van advocaten en notarissen.   

Ook voor zorginstellingen is er de waarborg. De zorginstellingen kunnen gevrijwaard de facturen betalen aan de Stichting Derdengelden. Dit komt doordat de betaling aan de Stichting Derdengelden een rechtstreekse betaling is aan de zzp’er. Het geld staat immers (apart en) ter beschikking tot de zzp’er. 

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat er nog steeds een risico bestaat voor zzp’ers als de zorginstelling zelf failliet gaat en de facturen nog niet aan de Stichting Derdengelden zijn overgemaakt. Dit valt onder het normale debiteurenrisico.  

DNZB is van mening dat de kassiersfunctie nooit over de organisatie van de bemiddelaar zelf mag lopen. Helaas wordt dit door instanties als de Belastingdienst – onder druk van de uitzendbranche – nog oogluikend toegestaan (zie hiervoor de goedgekeurde modelovereenkomst OvO ABU). Kies liever voor een bemiddelaar die werkt met een onafhankelijke Stichting Derdengelden, zoals DNZB. Zo ben je verzekerd van een veilige en betrouwbare manier van factureren en betalingen ontvangen. Want als zzp’er verdien je het om zonder zorgen je werk te kunnen doen!