Toename diplomafraude in de zorgsector

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is er een toename in het aantal diplomafraudeurs in de zorgsector, een verontrustend signaal. Hoewel – volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) – de gehele verantwoordelijkheid bij de zorgorganisaties zelf ligt, doen wij er als bemiddelaar natuurlijk alles aan om dit soort situaties te voorkomen.

Wij vragen van de zorgprofessionals een bepaalde mate van deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid. Bij het werven en onboarden van zzp’ers is het controleren van de diploma’s en certificaten een belangrijk en cruciaal onderdeel van het inschrijfproces. Bij DNZB werken wij met twee diplomacontroles.

Eerste controle diploma
Tijdens het aanmeldproces vraagt de recruiter-intercedent aan de zzp’er om een scan van zijn originele diploma of getuigschrift in zijn/haar MijnDNZB account te uploaden. Dit document wordt gecontroleerd op diverse gegevens zoals het crebo nummer, de gegevens van de zzp’ers, de gegevens van de onderwijsinstelling en de handtekeningen.

Beschikt de zzp’er niet (meer) over zijn/haar originele diploma of getuigschrift, dan vragen we om een digitaal diploma uittreksel te uploaden in MijnDNZB. De zzp’er kan dit verkrijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een scan van een papieren versie kunnen we niet goedkeuren omdat de papieren versie alleen geldig is als het uittreksel is afgedrukt op door DUO verstrekt waardepapier en mag dus niet gedigitaliseerd worden.

Tweede controle diploma
Tijdens het intakegesprek op kantoor met de intercedent vindt de tweede controle plaats: de zzp’er moet zijn originele diploma meenemen naar dit gesprek, zodat de intercedent het diploma kan vergelijken met het geüploade document en kan controleren op de echtheidskenmerken zoals het watermerk, de handtekening en het papier.

Mocht de zzp’er niet (meer) beschikken over zijn/haar originele diploma of getuigschrift, dan heeft de zzp’er twee mogelijkheden tijdens het intakegesprek op kantoor: een papieren versie van het uittreksel meenemen (afgedrukt op door DUO verstrekt waardepapier) of tijdens het intakegesprek inloggen in MijnDUO om hier het diploma uittreksel aan te tonen.

Nieuw diploma
Behaalt de zzp’er tijdens de samenwerking met DNZB een nieuw diploma? Dan controleren we het document in MijnDNZB op dezelfde punten zoals bij de eerste controle en doen we een tweede controle voor de camera door middel van een Teams meeting of de zzp’er komt langs op kantoor met het originele diploma.