Strijd om tariefregulatie voor zzp’ers

Strijd om tariefregulatie voor zzp’ers

In een snel veranderend landschap waarin tariefafspraken voor zzp’ers in steeds meer cao’s opduiken, delen wij als organisatie de zienswijze van ondernemersadviseur Klaar Zegers. Zij betoogt dat deze afspraken, hoewel bedoeld om onderbetaling te voorkomen, juist een tegenovergesteld effect hebben. Zegers benadrukt dat vrijemarktprincipes moeten heersen, waarin de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Ze plaatst de verantwoordelijkheid voor tariefbepaling bij de zzp’ers zelf, en waarschuwt voor het creëren van een onderlaag van schijnzelfstandigheid. Haar oproep richt zich op het stimuleren van ondernemers om zich te onderscheiden en te investeren in hun vaardigheden, terwijl de keuze voor loondienst eveneens wordt gerespecteerd. Lees het gehele artikel via onderstaande link:  

Artikel: RTV Noord tariefafspraken helpen kleine zelfstandigen van de wal in de sloot