Gevolgen van de renseigneringsverplichting voor de zzp’er

Voor het jaar 2022 hebben bedrijven gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden moeten doorgeven aan de Belastingdienst in het kader van de renseigneringsverplichting. Ook zorginstellingen hebben dit moeten doen voor uitbetaalde bedragen aan zzp’ers. Deze verplichting heeft gevolgen welke de beleidsmakers en het Ministerie van Financiën zich vooraf niet gerealiseerd lijken te hebben. Ook zijn de meeste zzp’ers zich hier niet bewust van. In dit artikel informeren wij jou daarom over de renseigneringsverplichting en de gevolgen hiervan.

De regeling in het kort
Elk bedrijf in Nederland die betalingen doet aan personen die geen factuur uitreiken of geen BTW op de factuur vermelden, moet deze bedragen doorgeven aan de Belastingdienst.

Zorginstellingen
Ook de zorginstellingen in Nederland moeten aan deze regeling voldoen. Dit komt doordat veel zorginstellingen zzp’ers inhuren die geen BTW op de facturen vermelden omdat hun diensten zijn vrijgesteld van BTW[1]. De afgelopen periode is gebleken dat het verzamelen van de benodigde gegevens een hels karwei is voor de zorginstellingen; de administratieve last en de kosten die daarmee gepaard gaan zijn aanzienlijk.

Diverse brancheorganisaties hebben een brandbrief geschreven aan het Ministerie van Financiën en er zijn Kamervragen gesteld om de zorginstellingen uit te zonderen voor de renseigneringsverplichting. Inmiddels zijn de Kamervragen beantwoord[2] door de Staatssecretaris en is de teleurstellende conclusie dat er geen uitzondering komt.

De antwoorden overtuigen helaas niet en laten feitelijk zien dat er niet goed is nagedacht over de regeling:

  • De regeling is in strijd met het eerdere besluit om de zorg te gaan ontregelen (minder administratieve lasten). De Staatsecretaris praat de toename van administratieve last door deze verplichting goed omdat het voor alle bedrijven geldt en niet alleen voor de zorg. In deze redenatie wordt voorbij gegaan aan het feit dat de zorg extra getroffen wordt door enorme administratieve lasten omdat het in de zorg (anders dan bij andere bedrijven) gebruikelijk is dat facturen zonder BTW zijn (vrijgesteld).
  • De Staatssecretaris bevestigt nog eens dat het doel is de bedragen onder Resultaat uit overige werkzaamheden te plaatsen (dit zouden geen ondernemers zijn). De zzp’ers in de zorg zijn echter zelfstandigen waardoor de bedragen verkeerd worden behandeld door de Belastingdienst.

 

Gevolgen voor de zzp’ers

Het laatste argument bevat de grootste gevolgen voor de zzp’ers in de zorg. Dit zijn ondernemers in de inkomstenbelasting maar de door de zorginstelling doorgegeven uitbetaalde bedragen zullen door de Belastingdienst worden opgenomen onder Resultaat uit overige werkzaamheden. Het gevolg: de vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst klopt niet!

De zzp’ers moeten dus goed opletten dat ze geen dubbele inkomsten verwerken of geen gemaakte kosten in aftrek kunnen brengen. De inkomsten zijn natuurlijk onderdeel van de winst uit onderneming. Ook moeten zzp’ers erop bedacht zijn dat ze een stortvloed aan vragen kunnen krijgen van de Belastingdienst als ze de vooraf ingevulde aangifte wijzigen. Ook dit leidt tot hogere kosten.

Conclusie

De regeling is volkomen ondoordacht. Het doel van de verplichting staat niet in verhouding tot de extra last en kosten die het voor de zorginstellingen met zich meebrengt. Daarbij moet de zzp’er goed oppassen dat het voor hem/haar geen nadelige gevolgen heeft.

DNZB zal blijven lobbyen om een uitzondering voor elkaar te krijgen voor zorginstellingen. Binnenkort komt DNZB ook met een mogelijke oplossing voor zorginstellingen om onder de regeling uit te komen. Houd hiervoor onze website in de gaten. Ben je al benieuwd? Neem dan contact op met DNZB om te bekijken wat we al voor jouw organisatie kunnen betekenen.

[1 ] Op basis van artikel 11 lid 1 sub g Wet op de omzetbelasting (diensten in de zorg)
[2] Link toevoegen naar document