Maximaal aantal zzp’ers in de zorg: een kritische noot

Periodiek behandelt DNZB diverse onderwerpen over zzp’ers in de zorg en publiceert haar opinie over actuele onderwerpen in de media.

Maximaal aantal zzp’ers in de zorg: een kritische noot 

De discussie over het maximaal aantal zzp’ers in de zorg is al enige tijd aan de gang. Recentelijk heeft Minister Helder het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) voorzitter Bussemaker, naast zich neergelegd en aangegeven dat er een maximumnorm moet komen voor zzp’ers in de zorg. Een percentage van 10% tot 20% aan zzp’ers binnen een zorginstelling zou wat haar betreft het maximum moeten worden. Dit heeft geleid tot kritiek vanuit de sector en experts. Zo blijkt ook uit een artikel van Lex Tabak.

Waarom kiezen zorgmedewerkers voor het zzp-schap? 
De RVS stelt dat één van de belangrijkste argumenten tegen het stellen van een maximum aantal zzp’ers is, dat het een complex probleem is, dat zich niet laat vatten in slechts één beleidsregel. Het beperken van het aantal zzp’ers, zal leiden tot uitstroom van mensen in de zorg en zal de werkdruk voor mensen in dienstverband vergroten. Dit is niet bevorderlijk voor de zorg en zal de situatie alleen maar verergeren.  

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen waarom mensen kiezen voor het zzp-schap in de zorg. Uit onderzoek blijkt dat het voor een groot deel van de zelfstandige in de zorg een bewuste keuze is, om het ondernemerschap in te gaan, daarnaast is er ook een groep die uit onvrede zzp’er wordt. Het stellen van een maximumnorm haalt de pijnpunten die zorgmedewerkers ervaren in loondienst, niet weg. 

Om de zorg niet te laten vastlopen, zal er naar andere oplossingen gezocht moeten worden, bijvoorbeeld door middel van het versoepelen van arbeidsrechtelijke wetgeving. Ook kan meer kritisch gekeken worden naar capaciteitsplanning. Als partner en expert op het gebied van duurzame personeelsinzet ondersteunt DNZB zorginstellingen bij het vormgeven van hun planning en het optimaliseren van de flexibele schil. Hierdoor wordt het rendement van externe inzet gemaximaliseerd, waardoor zij beter kunnen profiteren van de voordelen ervan, als zorginstelling maar ook voor het personeel in vast dienstverband.  

Percentage flexibele inzet ligt ruim onder het streven  
Het streefpercentage van 10% tot 20% aan zzp’ers binnen een zorginstelling dat Minister Helder voor ogen heeft, wordt volgens werkgeversorganisatie Actiz nog lang niet gehaald. Het huidige percentage aan flexibele inzet binnen een zorginstelling is gemiddeld 7%, inclusief uitzendkrachten. Dit betekent dat de huidige inzet aan zzp’ers binnen de zorg nog onder het voorgestelde maximum blijft. Een overbodige regel dus die niet zal bijdragen aan het aanpakken van de uitdagingen die we wel zien op de arbeidsmarkt en de personele capaciteit in vast dienstverband. 

Het is van essentieel belang om te luisteren naar de experts en professionals in de zorgsector en niet zomaar beleidsregels op te stellen die de situatie verergeren en geen rekening houden met de complexe dynamieken en onderlinge verbanden. Het oplossen van de totale problematiek vergt meer dan simpelweg het vaststellen van een norm; het vereist een integrale aanpak. Een kritische noot is op zijn plaats en er dient gezocht te worden naar oplossingen die werken voor alle partijen. Op deze manier kan de zorgsector optimaal functioneren en kunnen we samen de zorg beter maken!