Inspecties: fraude en gesjoemel met zorgdiploma’s

 

Hoe waarborgt DNZB kwaliteit en veiligheid van zorg?
In het onlangs verschenen rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden ernstige zorgen geuit over de inzet van ongekwalificeerd zelfstandig zorgpersoneel, vervalste diploma’s en mogelijke fraude binnen de zorgketen. Ook bemiddelingsbureaus worden hierin genoemd als facilitators van dergelijke praktijken.

Bij DNZB stellen wij nadrukkelijk dat wij ons distantiëren van bemiddelingsbureaus die zich schuldig maken aan deze praktijken en dat dit volledig tegen onze visie ingaat van hoe de rol als bemiddelaar eruit zou moeten zien. Onze visie is gebaseerd op transparantie, integriteit en de hoogste kwaliteitsnormen. Als bemiddelingsbureau in de zorgsector zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zorginstellingen te voorzien van goed opgeleide, betrouwbare en gekwalificeerde zzp’ers.

Grondige selectieprocedure
DNZB werkt met zorgvuldige selectieprocessen van zzp’ers, waarbij grondig wordt gecontroleerd op de echtheid en geldigheid van diploma’s, cv’s en VOG’s. DNZB bemiddelt alleen zorgprofessionals die voldoen aan de eisen die vanuit de Wkkgz gesteld worden. In ons artikel ‘Hoe waarborgt DNZB de kwaliteit van zzp’ers’ lichten wij toe welke procedure wij hanteren om de kwaliteit van onze zzp’ers te waarborgen en fraude te voorkomen.

Het borgen van kwaliteit en integriteit vereist een gezamenlijke inspanning. Het is van cruciaal belang dat alle betrokken partijen in de zorgsector – van zorginstellingen tot opleidingsinstituten en bemiddelingsbureaus – samenwerken om misstanden en fraude tegen te gaan. Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat de zorgsector een veilige en betrouwbare omgeving blijft voor cliënten en zorgverleners.

Zorginstellingen die samenwerken met DNZB kunnen te allen tijde rekenen op advies omtrent het veilig inzetten van zzp’ers. Neem hiervoor contact op via 010-223 11 48 of info@dnzb.nl