Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor de zzp'er in de zorg?


Op 15 mei presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB het hoofdlijnenakkoord. Het akkoord benoemt enkele punten over de zorgsector en zzp’ers in de zorg. Voor de arbeidsmarkt wordt gesteld dat zekerheid wordt gestimuleerd, onder andere voor zelfstandigen. De Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) wordt voortgezet zoals eerder aangekondigd.

Wat verandert er voor zelfstandige zorgprofessionals?
Het akkoord bevat geen specifieke maatregelen die het werken als zzp’er in de zorg bemoeilijken. De Wet VBAR, gericht op verduidelijking van arbeidsrelaties, wordt opnieuw geëvalueerd en zal naar verwachting pas in 2026 besproken worden in de Tweede Kamer. Hierdoor blijft het werken als zzp’er voorlopig, conform de huidige wet DBA, ongewijzigd.

Positieve signalen
Het akkoord introduceert een zelfstandigenbeleid om de positie van zzp’ers te versterken, inclusief het terugdraaien van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling en een lastenverlaging op arbeid. Dit wijst op erkenning en steun vanuit de nieuwe coalitie voor zzp’ers.

Nog geen definitieve conclusies
De plannen zijn nog niet gedetailleerd uitgewerkt, de echte impact zal pas later duidelijk worden en dus zullen we verder moeten afwachten!

Vragen over dit artikel? Neem contact op via het telefoonnummer: 010-2231148 of via het mailadres: info@dnzb.nl