Hoe ziet in 2024 het beleid op extern personeel eruit voor jouw organisatie?

Cijfers uit de markt tonen aan dat zorgorganisaties 5% tot 10% van de totale personeelskosten besteden aan de inzet van extern personeel. Ondanks deze substantiële uitgave, vormen managers het beleid op externe inzet vaak alleen op basis van efficiency – welke optie leidt tot de laagste kosten? – en veel minder vanuit een weloverwogen strategie. Waar sta je voor als organisatie? Waar wil je als organisatie naartoe? Wat is het rendement op lange termijn?

Zonder een duidelijke strategie ontstaat er een disbalans tussen de inzet van vast en extern personeel. Hoe ziet het samenspel tussen vast en flexibel personeel eruit binnen jouw organisatie? Is het externe personeel dat nu wordt ingezet écht een verlengstuk of ligt dit nog ver uit elkaar?

Hoe vorm je een strategisch beleid op externe inzet?
Als partner op het gebied van externe inzet kijken we ook dit jaar weer met zorginstellingen mee naar het vormen van een beleid dat aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Zo kijken we naar een gezonde verhouding tussen vast en flexibel personeel, sturen we aan op het maximaliseren van de eigen capaciteit en creëren we een flexibele schil die hier strategisch op aansluit. De Nederlandse Zorg Bemiddelaar begeleidt jouw organisatie in het bewust en gestructureerd omgaan met de flexibele schil, zodat de totale capaciteit optimaal benut kan worden en de vaste en flexibele inzet elkaar versterken.

Onze visie voor 2024
Door een forse toename was de ‘zzp’er in de zorg’ in 2023 een veel besproken onderwerp, met zo ook de nodige misvattingen. Zo worden in de zorg gemiddeld minder zzp’ers ingehuurd dan in andere sectoren en werken zzp’ers wel degelijk alle diensten en niet alleen de ‘voorkeursdiensten’. De boventoon werd gevoerd door het hoge ziekteverzuim, oplopende kosten aan externe inzet en een hoog aantal open vacatures. Het is een vicieuze cirkel die lastig te doorbreken lijkt.

Is de ophef rondom zzp’ers in de zorg effectief, of kunnen we beter luisteren naar de zorgprofessionals? Of ze nu in loondienst zijn of als zelfstandige werken. Hoe kan dit in harmonie komen waardoor de kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg gewaarborgd blijft? Het behouden van de zorgverleners, ongeacht hun keuze voor vast of flex, is immers onze gezamenlijke plicht.

Creëer samen met ons een prettige werkplek voor het vaste en flexibele personeel. Biedt door het strategisch inzetten van de externe capaciteit juist ruimte voor het eigen personeel in het samenstellen van hun ideale rooster. Wij geloven dat we samen een toekomstbestendige manier van werken kunnen creëren en de vicieuze cirkel kunnen doorbreken.

Sluit jij je hierbij aan in 2024?