Hoe waarborgt DNZB de kwaliteit van zzp’ers?

Bij DNZB staat kwaliteit altijd op de eerste plaats, dit doen wij onder andere door het hanteren van een strikt beleid met betrekking tot kwaliteits- en documenteisen. Wij streven ernaar om alleen de meest gekwalificeerde zorgprofessionals aan onze opdrachtgevers te leveren. Maar wat doen wij nog meer om de kwaliteit te waarborgen?

Intakegesprek en kwaliteitseisen
Ons proces begint met een grondige beoordeling van de kwalificaties en documentatie van elke zzp’er, de wet Dba en Wkkgz liggen hieraan ten grondslag. We hanteren een strikt beleid met betrekking tot de kwaliteits- en documenteisen waaraan de zzp’er moet voldoen voordat de aanmelding afgerond kan worden. Na deze initiële beoordeling plannen we een persoonlijk intakegesprek in. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de professionele achtergrond, ervaring en competenties van de zzp’er. Deze gesprekken zijn niet alleen bedoeld om hun vaardigheden en ervaring te beoordelen, maar ook om hun persoonlijkheid en werkethiek te leren kennen, zo kunnen we de beste match maken tussen de zzp’er en opdrachtgever.

Controleprocedures diploma
We vragen van de zorgprofessionals een bepaald niveau van deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid. Bij het werven en onboarden van zzp’ers is het controleren van de diploma’s en certificaten een belangrijk en cruciaal onderdeel van het aanmeldproces. Bij DNZB werken wij met officiële diplomacontroles om de echtheid en geldigheid van de diploma’s te verifiëren.

Tijdens het aanmeldproces bij DNZB moet de zzp’er zijn digitale diploma uittreksel (DUO) uploaden. De recruiter controleert dit document op echtheid en geldigheid. Bij het intakegesprek op kantoor wordt het originele diploma ook gecontroleerd. Mocht de zzp’er het originele diploma niet hebben, dan kan het digitale diploma uittreksel getoond worden door in te loggen op DUO.

De zzp’er moet ook zijn bevoegdheid en bekwaamheid van de verpleegtechnische handelingen kunnen aantonen door middel van bijscholingscertificaten. Elke 3 jaar moet er een bijscholing gevolgd worden waarin zowel theorie als praktijk behandeld worden, E-learning is hierin niet voldoende.

Kwaliteitsbewaking
Het waarborgen van de kwaliteit stopt niet na de aanmelding. We blijven voortdurend in gesprek met de zzp’ers en opdrachtgevers om de tevredenheid over de samenwerking te bespreken en te monitoren. Een nauwe samenwerking met de zorgorganisaties is hierin belangrijk. Door goed zicht te hebben op de vraag naar de flexibele inzet kunnen wij gericht de zzp’ers voorstellen. Ook zijn regelmatige evaluaties met opdrachtgevers – die ingaan op de planningscyclus, de forecast en op de behoefte van de organisatie – van belang voor het realiseren van kwaliteit. Op deze manier zorgen wij ervoor dat wij alleen de beste zzp’ers bemiddelen en dat onze opdrachtgevers altijd kunnen rekenen op hoogwaardige zorgverlening.