Het BIG-herregistratie examen vernieuwd!

Goed nieuws! Het BIG kennisexamen voor verpleegkundigen is vernieuwd. Over de oude examinering kwamen regelmatig klachten binnen van examenkandidaten. Zonde, want de gemotiveerde herintreders zijn nu extra hard nodig in de zorg.

BIG-register

Om als verpleegkundige geregistreerd te zijn en blijven in het BIG-register moet je elke vijf jaar voldoen aan de werkervaringseis uit de Wet BIG. Voldoe je hier niet aan, dan moet je eerst verplicht een examen halen om te mogen herregistreren.

Vernieuwing op basis van feedback

Helaas, sloot het oude examen niet meer geheel aan bij de actualiteit van het beroep. Dus gingen de samenwerkende organisaties V&VN, de MBO Raad, de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) aan de slag. De scholing en examinering waarbij alle partijen het eens waren: de meningen van de verpleegkundigen uit het werkveld en onderwijs moesten worden meegenomen. Zij werden daarom gevraagd feedback te geven op de examens. Een adviesgroep van verpleegkundigen beoordeelde de toetsen vervolgens op basis van de eigen beroepspraktijk en kennis. Ook werden verpleegkundigen met juridische achtergrond en kennis op het gebied van scholing betrokken. Al deze inzet heeft een mooi resultaat: per 2021 is het examen herzien en sluit het aan bij de actualiteit van het beroep. De vernieuwde onderdelen bevatten een praktijkexamen ‘Verpleegkundige vaardigheden’ en een examengesprek ‘Klinische redenen’.

Herintreden als verpleegkundige?

Bij DNZB zien we hoe gemotiveerd herintreders zijn en dat juichen wij toe. Wil jij weer bijdragen in de zorg en je laten herregistreren? Kijk dan voor meer informatie op bigregister.nl of neem contact met ons op.