Geen doorgang fiscaal kader: overleggen gestopt

Recent zijn de gesprekken rondom het fiscaal kader gestopt. Er bestaat onvoldoende draagvlak vanuit de Belastingdienst voor het gezamenlijk uitrollen van het  Fiscaal Kader ZZP Zorg. Opmerkelijk, aangezien het fiscale kader slechts een vastlegging is van bestaande wet- en regelgeving.

In reactie hierop hebben de zorgorganisaties een stappenplan geïntroduceerd voor de beoordeling en bewustwording over de inzet van zzp’ers. Belangrijk om te benadrukken is dat dit stappenplan geen verbod inhoudt op het inhuren van zzp’ers.

DNZB steunt dit initiatief volledig en heeft al jarenlang een soortgelijk stappenplan voorgeschreven en gefaciliteerd aan zorginstellingen. Dit omvat onder andere de vastlegging en monitoring van de inzet van zzp’ers. DNZB voldoet aan de fiscale criteria voor de inzet van zzp’ers, met inbegrip van overeenkomsten die volledig in lijn zijn met het fiscale kader en eerder zijn goedgekeurd.

Zzp’ers die via DNZB worden bemiddeld voldoen aan alle gestelde voorwaarden. Dit houdt in dat zorginstellingen die samenwerken met DNZB (en onze werkwijze en overeenkomstenstelsel hanteren) volledig voldoen aan de eisen uit het stappenplan. Hierdoor hoeven zij zich geen zorgen te maken over mogelijke fiscale complicaties.

Op deze manier kunnen zij worden ontzorgd en zijn zij er zeker van dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Meer weten? Neem gerust contact op via 010-223 11 48 of info@dnzb.nl.