DNZB verenigt zich bij landelijke brancheorganisatie voor zzp-bemiddelaars in de zorg.

DNZB heeft zich als één van de initiatiefnemers, samen met PuurZorg en TMI, verenigd in een landelijke brancheorganisatie waarbij we andere bureaus uitnodigen zich aan te sluiten. De Branchevereniging voor Zorgbemiddelaars (BZB) zet zich actief in voor het behartigen van de belangen van zzp-bemiddelaars in de zorg. 

De landelijke brancheorganisatie nodigt andere bureaus uit zich aan te sluiten. Zij hebben oud-minister Halbe Zijlstra bereidt gevonden om de opstart van de Brancheorganisatie van Zorg Bemiddelaars (BZB) op zich te nemen. “Bemiddelingsbureaus zijn onlosmakelijk verbonden met de zorg, maar ze zitten niet aan tafel. Dat is hard nodig om de hoge uitstroom van zorgpersoneel te beperken en gezonde vast / flex
verhoudingen te bereiken, aldus Zijlstra.

Stormachtige ontwikkeling bemiddelaars in de zorg
De flexibilisering in de zorg is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het aantal zzp’ers in de zorg is
de afgelopen vijf jaar verdubbeld, naar zo’n 180.000 zelfstandigen. Als gevolg hiervan zijn er
inmiddels honderden bemiddelingsbureaus binnen de zorgsector actief. “Het is voor opdrachtgevers
niet eenvoudig om het kaf van het koren te scheiden. Uiteindelijk willen we allemaal dat goede
zorgverleners voor kwetsbare mensen blijven zorgen, maar hoe kies je voor een kwalitatieve
bemiddelaar? Dat verschil willen we voor de zorg via BZB gaan maken.”, aldus Zijlstra.

Onterechte kritiek op bemiddelingsbureaus
De afgelopen jaren is er met regelmaat negatief gesproken over het verdienmodel en de
handelswijze van bemiddelaars in de zorg. De leden van BZB willen zich onderscheiden in de markt
en helder maken dat zij een andere werkwijze hanteren. Halbe Zijlstra: “Onze leden staan voor
eerlijke spelregels tussen zzp’ers, opdrachtgevers en hun bemiddelaars, waarbij goede zorg voorop
staat. De leden van BZB zijn transparant over de manier waarop zij werken en zijn zich bewust van
hun maatschappelijke rol. Daar gaan we graag het gesprek over aan.”

Rol van werkgevers cruciaal voor goede vast / flex verhouding
De leden van BZB staan voor gezonde vast / flex verhoudingen bij hun opdrachtgevers, maar zien wel
dat de rol van de werkgever hierbij cruciaal is. Momenteel stoppen maandelijks zo’n 25.000
zorgmedewerkers met hun baan. Slechts 10% van hen keert als zzp’er terug in de zorg, de rest
stroomt de sector uit. De bij BZB aangesloten bemiddelaars helpen bij het vullen van de gaten in het
personeelsbestand, maar willen tegelijkertijd ook samen met de werkgevers in de zorg proberen
meer personeel te binden en te komen tot een gezonde vast / flex verhouding.

Gezamenlijke maatschappelijke opgave
Een flexibele inzet van zo’n 10-15% van het personeelsbestand is gezond, maar BZB ziet dat
zorgorganisaties hun vaste medewerkers onvoldoende vast weten te houden, waardoor zij steeds
afhankelijker zijn geworden van externe flex. Dat is op de langere termijn geen houdbare situatie. Er
ligt een grote maatschappelijke opgave op het aantrekken en behouden van de zorgcapaciteit,
waarbij alle partijen een rol spelen. De bij BZB aangesloten bemiddelaars in de zorg geven aan veel te
kunnen toevoegen over werkplezier en duurzame inzetbaarheid. “We delen graag onze geleerde
lessen uit de praktijk, zodat organisaties daar hun voordeel mee kunnen doen.”