Betrokkenheid van zzp’ers creëer je niet met ad-hoc diensten, maar hoe dan wel?

Betrokkenheid van zzp’ers creëer je niet met ad-hoc diensten, maar hoe dan wel?
In de dynamische wereld van de zorgsector vormen zzp’ers een essentieel onderdeel van de personeelsbezetting. Echter, de huidige praktijk van ad-hoc inzet roept vragen op over efficiëntie, betrokkenheid en kwaliteit van zorg. Kunnen zzp’ers met de huidige werkwijze van zorgorganisaties optimaal worden ingezet?

Dit artikel laat zien hoe een meer gestructureerde aanpak niet alleen voordelen biedt voor zorgprofessionals, maar ook voor zorgorganisaties en de cliënten. Het laat zien hoe zorgorganisaties op een verantwoorde manier kunnen omgaan met de inzet van capaciteit, zodat zelfstandige zorgprofessionals optimaal kunnen bijdragen het verlenen van kwalitatief goede zorg.

Misvatting over zzp’ers in de zorg
Een veelvoorkomende misvatting is dat zzp’ers in de zorg per definitie ad-hoc diensten invullen vanwege hun behoefte aan meerdere opdrachtgevers. In werkelijkheid kunnen zzp’ers ook structureel worden ingezet voor langere periodes, mits er een goede planning en samenwerking met zorgorganisaties plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld in een afgebakende periode van zes maanden, wat ook in lijn is met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Uitdagingen en oplossingen:

  • Strategische personeelsplanning: Het ontwikkelen van een lange termijnplanning die rekening houdt met de behoeften van zowel de zorgorganisatie als de zzp’ers kan helpen bij het verminderen van ad-hoc werken.
  • Verhoog de verantwoordelijkheid: Zorg dat zzp’ers de mogelijkheid hebben om binnen een langere termijn inzet hun professionele verantwoordelijkheid te nemen, hun expertise te delen en zo van toegevoegde waarde te zijn.
  • Technologische ondersteuning: Optimaliseer interne processen en ICT die een betere planning en coördinatie van personeel mogelijk maken, zowel intern als met externe zzp’ers.
  • Werk met periode-opdrachten voor zzp’ers: door zzp’ers langer aan dezelfde organisatie te verbinden kunnen zij een betere band opbouwen met cliënten en collega’s.

Voordelen van structurele inzet:

  • Betrokkenheid en continuïteit: Door zzp’ers voor langere – maar wel afgebakende – periodes aan zich te binden, kunnen zorgorganisaties betere betrokkenheid en continuïteit in de zorg bieden. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van zorg, maar vermindert ook de last van constante inwerking van nieuwe gezichten op patiënten en vaste medewerkers.
  • Efficiëntie en kostenbesparing: Het plannen van langere periode opdrachten helpt bij het optimaliseren van de personeelsbezetting, waardoor de organisatie minder afhankelijk wordt van ad-hoc inzet. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en een efficiëntere inzet van beschikbare capaciteit.


Door af te stappen van de ad-hoc cultuur en te streven naar een meer gestructureerde inzet van zzp’ers, kunnen zorgorganisaties niet alleen de kwaliteit van zorg verbeteren, maar ook de werkomstandigheden van zorgprofessionals optimaliseren. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, alleen zo komen we tot een duurzame oplossing die de hele sector ten goede komt.