Wet Vbar definitief niet van start v.a. 1 januari 2025

Meer duidelijkheid nodig n.a.v. internetconsultatie

Recent heeft er een internetconsultatie plaatsgevonden omtrent de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet Vbar). N.a.v. het consultatiemoment heeft minister van Gennip besloten dat er eerst meer duidelijkheid nodig is en dat deze wet definitief niet van start gaat vanaf 1-1-2025.

Met de Wet Vbar wil de overheid verduidelijken wanneer er sprake is van een werknemer in loondienst en wanneer iemand als zzp’er moet worden aangemerkt. De overheid streefde ernaar deze wet per 1-1-2025 in te voeren, maar na het consultatiemoment heeft minister van Gennip aangegeven deze datum dus niet te gaan halen. 

De internetconsultatie heeft zeer veel reacties gegeven en die zijn voor de minister aanleiding om onderdelen nader te bekijken. Van Gennip geeft aan dat “inbedding”, “ondernemerschap” en de weging van de criteria wordt bekeken en zal moeten worden verduidelijkt.

Twijfel uitvoerbaar- en handhaafbaarheid
Ook over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel zal in het licht van de uitkomsten van de internetconsultatie nog veel en vaak worden gesproken. De minister heeft suggesties gezien voor aanpassingen en gaat ook daarmee aan de slag. Het doel is om de Wvbar zover mogelijk te brengen, maar de streefdatum van 1 januari 2025 zal in ieder geval niet worden behaald.

Goedgekeurde modelovereenkomst
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar hanteert een modelovereenkomst die volledig is goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit betekent dat, wanneer er conform deze overeenkomst gewerkt wordt, het risico is weggenomen van naheffingen op loon bij de inhuur van zzp’ers door zorgorganisaties via DNZB. Deze modelovereenkomst faciliteert DNZB als onderdeel van de dienstverlening.

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaand bericht? Neem gerust contact op met jouw contactpersoon of via de algemene contactgegevens.