Periodiek behandelt DNZB diverse onderwerpen over zzp’ers in de zorg en publiceert haar opinie over actuele onderwerpen in de media.

 Is het negatieve sentiment over de zzp’er terecht?

Steeds vaker is er in de media negatieve aandacht voor zzp’ers in de zorg. Is dat wel terecht? Er wordt regelmatig ten onrechte een verkeerd beeld gegeven over de zzp’er in de zorg.

In dit opiniestuk geven wij aandacht aan de onmisbare rol die zzp’ers spelen in de personele bezetting van zorgorganisaties. Tevens ontkrachten we in dit stuk terugkerende stellingen die we zien in de media. We sluiten af met een aantal oplossingsrichtingen voor de door de zorginstellingen geschetste problemen.

Recent kopte een artikel van de NOS nog: “zorginstellingen willen af van ZZP’ers: Balans is zoek” (