ZZP’er worden

U bent hier : Home / ZZP’er worden

ZZP'er Worden?

Neem vrijblijvend contact met ons op

De ZZP’er in de zorg

Er zijn veel goede redenen om ZZP’er te worden: meer vrijheid in werkuren, meerdere opdrachtgevers, afwisselend en divers werk, 24-uurszorg, routes en verpleging. De ZZP’er in de zorg kan op drie manieren aan de slag:

1. Zelf cliënten acquireren. Bijvoorbeeld via gespecialiseerde zoeksites op internet of mond-tot-mondreclame. De meeste ZZP’ers zijn echter niet gewend om zelf opdrachten te verkrijgen en vinden dit moeilijk of het ontbreekt hen aan tijd.

2. In ‘dienst’ gaan bij een detacheringsbureau. De zelfstandige wordt ingezet bij een ziekenhuis of zorginstelling. Bij detacheren wordt de ZZP’er ingehuurd door de detacheerder en weer doorverhuurd aan een zorginstelling of cliënt. Dit wordt niet gezien als zelfstandig werken maar als loondienstverband.

3. Inschrijven bij een bemiddelingsbureau, zoals De Nederlandse Zorg Bemiddelaar. Een bemiddelingsbureau brengt zorgverlener en zorginstelling bij elkaar. De zorginstelling heeft immers de cliënt waar de ZZP’er zijn/haar zorg aan wil verlenen. Bij bemiddeling vraagt een bemiddelaar een bedrag aan de bemiddelde ZZP’er die uitsluitend rechtstreeks factureert aan een zorginstelling of cliënt. Dit doet de ZZP’er voor eigen rekening en risico.

De zorgmarkt wordt gedomineerd door zeer grote aanbieders, die via overeenkomsten met verzekeringen en budget van de overheid (de AWZB) werken. De ZZP’er lukt het daarom niet om individueel een positie te verwerven in deze markt van grote spelers. Het ontbreekt ze vaak aan tijd en ondernemersvaardigheden zoals het voeren van een administratie, acquisitie en netwerken. Daarom assisteert en adviseert De Nederlandse Zorg Bemiddelaar ZZP’ers in de zorg.

Stappenplan voor de ZZP’er

Stap 1: Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Op de website van de KvK kunt u een digitaal inschrijfformulier invullen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. Daarmee kan de KvK u zo goed mogelijk van dienst zijn als u langskomt op een kantoor om de inschrijving definitief te maken.

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Na het invullen van uw gegevens moet u persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel om de inschrijving af te ronden. Dat kan alleen op afspraak. Inschrijven kan bij elk kantoor. Tijdens uw afspraak controleert een KvK-medewerker uw legitimatie en bekijkt hij of zij of u aan de inschrijfvoorwaarden voldoet.

U betaalt een eenmalige inschrijfvergoeding van vijftig euro. Betaling is alleen mogelijk met pinpas of creditcard. Voor vijftien euro kunt u direct een uittreksel meenemen. Dit uittreksel kunt u gebruiken als bewijs van inschrijving. Sommige bemiddelaars vragen om een uittreksel

Klik hier  om u in te schrijven bij de Kamer van Koophandel!

Stap 2: De Belastingdienst

Iedereen in Nederland moet belasting betalen, ZZP’ers ook. U betaalt belastingen over uw inkomsten, net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Hieronder zetten we de belangrijkste voor u op een rij.

Wanneer ziet de Belastingdienst u als ondernemer?
Voor ZZP’ers gelden dezelfde aftrekposten als voor iedere eenmanszaak. De Belastingdienst ziet u als ondernemer wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld: Loopt u ondernemersrisico? En steekt u voldoende tijd in uw bedrijf?

Welke kosten zijn aftrekbaar?
In principe zijn alle kosten die u maakt voor uw onderneming aftrekbaar van de winst. De Belastingdienst zal daar geen oordeel over geven, u bepaalt welke kosten u wilt maken. Zolang dit zakelijke kosten zijn, zijn ze aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

Zelfstandigenaftrek, ook voor ZZP’ers
Zelfstandigenaftrek is eigenlijk een beloning voor het risico dat u loopt als ondernemer. Het bedrag van de vrijstelling is sinds 1 januari 2012 niet meer afhankelijk van de gemaakte winst. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag: 7.280 euro. De Zelfstandigenaftrek is van toepassing als u per jaar 1225 uur of meer aan uw bedrijf besteedt.

14 %  Mkb-winstvrijstelling
De Mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers. In de Mkb-winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken.

Startersaftrek ondernemers en ZZP Startersaftrek is een verhoging van de Zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De extra aftrek bedraagt 2.123 euro. U heeft recht op startersaftrek indien u ook recht heeft op Zelfstandigenaftrek en de afgelopen vijf jaar niet meer dan twee maal zelfstandigenaftrek heeft toegepast, of indien u in de afgelopen vijf jaar geen onderneming heeft gehad.

Als u een bedrag tussen 2.300 en 309.693 euro investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats daarvan kan u met uw opdrachtgevers gebruik maken van modelovereenkomsten.

Klik hier voor meer informatie over de modelovereenkomsten.

Stap 3: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen

U dient te beschikken over een verklaring van goed gedrag. U krijgt van de instantie waaraan u de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overhandigen een e-mail met een link. Hiermee kunt u digitaal met uw Digi-D een VOG aanvragen.

Indien u een VOG nodig heeft kunt u contact opnemen met De Nederlandse Zorg Bemiddelaar.

Stap 4: Beroepsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een belangrijk woord voor een zelfstandig ondernemer. Iedereen kan aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die hij of zij maakt. In het ene beroep is het risico groter dan in het andere, maar desalniettemin is er altijd een risico aanwezig. Het is belangrijk om risico’s af te dekken, dit kan middels een verzekering. De SAS beroepspolis dekt de aansprakelijkheid van de zorgverlener voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch beroep. De verzekering biedt dekking aan de zorgverlener die werkzaamheden verricht in de thuiszorg als verpleegkundige, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, huishoudelijke hulp en/of gezinsverzorger, en als ingeleende bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

Klik hier om het SAS beroepsaansprakelijkheid aanvraagformulier openen.

Stap 5: Aanmelden bij De Nederlandse Zorg Bemiddelaar

Aanmelden bij DNZB kan via deze link of door telefonisch(010 223 11 48) contact op te nemen met de gewenste locatie van DNZB. Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden om te bepalen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Stap 6: Handige tips

De Nederlandse Zorg Bemiddelaar heeft jarenlange ervaring met het bemiddelen van ZZP’ers in de zorg. Wij hebben daarom een aantal tips voor u op een rijtje gezet:

  • Een zakelijke bankrekening openen om uw privé en zakelijke administratie gescheiden te houden. Hierdoor is de kans ‘kleiner’ dat u aan het eind van het jaar voor (financiële) verrassingen komt te staan.
  • Het kan verstandig zijn om een boekhouder aan te nemen die de administratie voor u verzorgt. Hierbij kunnen wij Fisc Business Consultants Belastingadviseurs adviseren (De prijs-kwaliteit is zeer aantrekkelijk).
  • Zorg ervoor dat u elke drie jaar een bijscholing Voorbehouden handelingen volgt. (Dit geldt voor de ZZP’ers die over een VIG-diploma beschikken of hoger)
  • Zorg ervoor dat u minimaal drie opdrachtgevers per jaar weet te realiseren. Maar let op: werk niet meer dan 70% voor een opdrachtgever in één kalenderjaar.
  • Zorg voor een gezonde relatie met de zorginstelling en bemiddelaar, hoe beter u samenwerkt des te meer focus u als zzp’er kan leggen op de zorg inhoudelijke onderwerpen.
  • Het is belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. We adviseren je daarom om je aan te sluiten bij ZZP tevreden.
  • Breng variatie aan in uw eigen werkzaamheden, hierbij kunt u denken aan intramurale diensten, extramurale routes of 1 op 1 zorg (nacht en 24 uur zorg). Op deze manier blijft u zichzelf uitdagen en ontwikkelen.
  • Minimaal 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn, voor een overdracht. Hoe meer informatie u tot uw beschikking heeft des te makkelijker het werk zal gaan (geeft vertrouwen).
  • Zorg dat u de vereiste documenten (zie stap 5: Aanmelden bij De Nederlandse Zorg Bemiddelaar) ‘netjes’ (recht en een hoge resolutie) heeft ingescand, zodat deze documenten makkelijk naar opdrachtgevers en bemiddelaars kunnen worden toegestuurd.
  • Het is belangrijk om je kwaliteit te waarborgen door jezelf goed op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het werkveld en je kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Nog vragen? Bel ons op 010-2231148 of stuur ons een email op info@dnzb.nl