Wkkgz, hoe zat het ook alweer?

 • 15 augustus 2019
 • Landelijk
Deel dit nieuws

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is al in 1 januari 2016 van start gegaan. Vele denken dat een aansluiting bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie voldoende is, dit is echter niet het geval. We zullen hieronder alles weer even op een rijtje zetten.

Doel van de wet

Het doel van de Wkkgz is om de rechtspositie van een cliënt te verbeteren. Klachten over een zorgverlener moeten beter en sneller aangepakt worden, vindt de overheid. Bovendien moet de wet de drempel verlagen voor een cliënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder.

Een klachtenregeling is onvoldoende

Als ZZP’er in de zorg heb je te maken met kwetsbare cliënten en vanwege die afhankelijkheid moet de kwaliteit van zorg op een aantal wijze geborgd zijn. Het ministerie van VWS heeft in een eerdergenoemde folder uitgeschreven waar jij aan hoort te voldoen. Solopartners heeft deze folder in begrijpelijke taal uitgeschreven. Deze kun je hier vinden.

Wat moet je als ZZP’er op orde hebben als je binnen de Wkkgz valt? We vatten het voor je samen.

 1. Het opzetten van een kwaliteitssysteem
 • Een kwaliteitssysteem is een ‘systematische’ manier van werken, waarbij jij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel hebt staan. Welke praktische zaken maken onderdeel uit van zo’n kwaliteitssysteem?
 • Je volgt professionele standaarden. Je onderschrijft de beroepscode van jouw beroepsgroep en handelt hier naar;
 • Het bijhouden van cliëntdossiers en het beschikken over een eigen versie. Je registreert de resultaten van jouw zorg en behandeling;
 • Je registreert klachten en opmerkingen van cliënten en ziet deze als een basis om te verbeteren;
 • Het registreren van incidenten en het informeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als dat verplicht is;
 • Je reflecteert periodiek op je eigen handelen en voert verbeteringen door.
 1. Hoe om te gaan met klachten

Je dient als ZZP’er in de zorg de beschikking te hebben over een door de overheid erkende Geschilleninstantie. Hier kan de cliënt formeel zijn of haar beklag doen. In de voorfase dient de cliënt contact te kunnen leggen met een klachtenfunctionaris die namens jou op een onafhankelijke wijze vragen en klachten behandelt. Een abonnement op een klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie is voor veel ZZP’ers de logische weg. Buiten het feit dat je erover moet beschikken, wordt ook verwacht dat je op een professionele wijze invulling geeft aan jouw klachten behandeling. Voorlichting en informatie over hoe cliënten mogen klagen horen hierbij.

 1. Het leren van incidenten

De wettelijke definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Het is van groot belang dat als er iets fout gaat rondom een cliënt, dit in het vervolg voorkomen wordt. Dat kan alleen als je lering trekt uit wat er gebeurd is. Je dient incidenten te registreren. Hier kan op een later moment door de Inspectie naar gevraagd worden. Daarnaast ben je verplicht om de cliënt zelf te informeren over hetgeen dat verkeerd gegaan is. Precieze details over hoe je dat moet doen staan vermeld in de folder.

 1. Overige wettelijke verplichtingen

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen, afhankelijk van welke zorg je levert. Lever je Wlz-zorg? Dan moet je sowieso beschikken over een VOG. Werk je met andere zorgverleners in een team en vertrouw je op elkaar om de continuïteit van zorg te borgen? Dan dien je te achterhalen met wie je werkt en of die persoon gekwalificeerd is om de zorg te verlenen. ‘Vergewisplicht’ heet dat. Werk je met medische technologie, bijvoorbeeld omdat je voetzorg levert? Dan dien je deze apparatuur gecertificeerd te houden. Als je in aanraking komt met huiselijk geweld dien je hier melding van te maken bij Veilig Thuis. Tenslotte ben je verplicht om informatie over andere zorgaanbieders te verstrekken aan de cliënt.

Ben je ingeschreven bij de KvK en val je onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg? Dan dien je bovenstaande eisen zelf vorm en inhoud te geven. Meer informatie? Neem dan een kijkje op www.solopartners.nl

 • 15 augustus 2019
 • Landelijk
Deel dit nieuws

Meld je aan bij DNZB

Met onze landelijke dekking is er altijd een locatie in de buurt!

Aanmelden bij DNZB
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar B.V.KVK: 51899817BTW: NL850219322B01