Wet zorg en dwang, waarom is deze nieuwe wetgeving zo belangrijk?

  • 06 september 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Er verschijnen de laatste tijd veel berichten over de Wet zorg en dwang (WzD). Maar wat houdt die nieuwe wetgeving eigenlijk in?

De Wet zorg en dwang vervangt een andere, oude wet: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De wet BOPZ is niet meer van deze tijd. Want er is veel veranderd in de zorg voor mensen met dementie en in Nederland.

Vrijheid en veiligheid voorop, overal

In die veranderde wereld willen we mensen met dementie vrijheid en veiligheid bieden, onafhankelijk van de plek waar ze wonen. Dat betekent dat de Wet zorg en dwang niet alleen in het verpleeghuis geldt – zoals bij de BOPZ -  maar overal waar professionele zorg wordt gegeven. Ook bij zorg thuis, bij de dagbesteding of zorgboerderij. Veel van die verschillende woonvormen en zorg kenden we nog niet in de tijd dat de BOZP van kracht werd.

Geen vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg, tenzij

Bovendien staan in de nieuwe wet vrijheid en zorgvuldigheid voorop. De kern van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Vervolgens regelt de wet met een stappenplan dat er echt alleen onvrijwillige zorg wordt gegeven als er absoluut geen andere oplossing is. Dat als onvrijwillige zorg wordt toegepast dat het dan heel zorgvuldig gebeurt. Zorgprofessionals worden door de wet verplicht om een stappenplan in werking te zetten en zo veel mogelijk te zoeken naar alternatieve oplossingen. Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in.

Wet zorgt voor meer zorgvuldigheid bij onvrijwillige zorg

De nieuwe wet zorgt voor het zorgvuldiger omgaan met iedere vorm van onvrijwillige zorg. De wet zal hierdoor naar verwachting tot meer bewustwording over onvrijwillige zorg leiden. Vooral in de thuissituatie ontbreekt het hier vaak aan. Een aantal maatregelen wordt nu vaak onzorgvuldig toegepast. Het gaat daarbij om zaken als de deur op slot doen, medicatie stiekem toedienen, bijvoorbeeld via de vla, en mensen met dementie in de gaten houden door middel van camera’s of GPS.

Heb jij in jouw werk te maken met dilemma’s omtrent onvrijwillige zorg? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Meer informatie? Lees dan het hele artikel hier

  • 06 september 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Meld je aan bij DNZB

Met onze landelijke dekking is er altijd een locatie in de buurt!

Aanmelden bij DNZB
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar B.V.KVK: 51899817BTW: NL850219322B01