Wet DBA: nieuwe wetgeving niet voor 2021 verwacht

  • 29 november 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Omdat de wet DBA niet aan de verwachtingen voldoet wordt er gewerkt aan een nieuwe regelgeving. De wet DBA is nog steeds van kracht, maar wordt niet volledig gehandhaafd. Opdrachtgevers krijgen sinds dit najaar wel meer aandacht van de belastingdienst. KVK heeft een update gegeven over hoe het er op dit moment voor staat en wat de verwachtingen zijn.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde in zijn derde voortgangsupdate van 24 juni 2019 een verdere uitwerking van zijn plannen.

1. Invoering van een minimumtarief voor ZZP’ers van 16 euro. Dit is een alternatief voor de eerder genoemde verplichte arbeidsovereenkomst voor ZZP’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en wordt geregeld in de voorgestelde Wet minimumbeloning zelfstandigen.

2. Een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant van de markt. Opdrachtgever en ZZP’er vullen de verklaring gezamenlijk in. Voor de zelfstandigenverklaring zijn een uurtarief van minimaal 75 euro en een overeenkomst van maximaal 1 jaar vereist. De zelfstandigenverklaring geeft vooraf zekerheid over onder andere loonheffing en werknemersverzekeringen en wordt geregeld in de voorgestelde Wet op de zelfstandigenverklaring.

3. Een opdrachtgeversverklaring geeft opdrachtgevers een mogelijkheid om vooraf zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie met een ZZP’er. Mogelijk wordt hiervoor een webmodule ingezet. De vragen voor deze webmodule zijn onder opdrachtgevers uitgezet voor een eerste test. Eind dit jaar volgt bericht over de voortgang van de webmodule.

De concept-wetsvoorstellen voor invoering van het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zijn eind oktober 2019 uitgezet voor internetconsultatie. Iedereen kan hier dan vervolgens een reactie op  geven. Naar verwachting wordt het definitieve wetsvoorstel voor de zomer van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Invoering van het minimum tarief en de zelfstandigenverklaring wordt niet voor 2021 verwacht. Voor de webmodule is geen wetswijziging nodig. Mogelijk wordt de webmodule al in de zomer van 2020 in gebruik genomen.

Heb je een vraag over de wet DBA? Kijk dan hier tussen de meest gestelde vragen.

  • 29 november 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Meld je aan bij DNZB

Met onze landelijke dekking is er altijd een locatie in de buurt!

Aanmelden bij DNZB
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar B.V.KVK: 51899817BTW: NL850219322B01