Pensioenakkoord en AOV verplichting ZZP’ers

  • 11 juli 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Bijna tien jaar lang is er overleg geweest tussen sociale partners en de politiek, maar nu is het dan echt zover: er is een voorlopig pensioenakkoord gesloten. In eerste instantie is dit gericht op werknemers in loondienst maar wat houdt dit in voor de zelfstandigen onder ons?

In het akkoord staan afspraken over ouderdomspensioen, AOW en over arbeidsongeschiktheid. Eén van de voorwaarde is dat ZZP’ers zich verplicht dienen te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, kort gezegd: je dient je te verzekeren tegen langdurig verzuim. Naast deze opvallende afspraak komen er ook regels voor vrijwillige pensioenregelingen.

Verplichte AOV

Zoals hierboven vermeldt is het dus zo dat ZZP’ers verplicht worden gesteld een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. De overleggende partijen willen niet dat kosten en risico's van onverzekerden worden afgeschoven op de samenleving.

Het kabinet wil dat de sociale partners begin 2020 een gedetailleerd voorstel hebben uitgewerkt, zonder dat het de overheid geld kost. De minister werkt daarnaast aan een nieuwe zzp-wet. Waarin hij ook aandacht heeft voor minimumtarieven die rekening houden met zo'n verzekering.

Ouderdomspensioen

Op dit moment bouwen zelfstandigen weinig tot geen ouderdomspensioen op. Je bent straks nog steeds niet verplicht om iets te regelen voor je pensioen, maar je krijgt wel de mogelijkheid om je net als werknemers vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds in de sector of het bedrijf waarvoor je werkt. En dat is goed nieuws want daarmee kun je meedelen in (kosten)voordelen zoals beleggingen, administratie en het afdekken van risico's.

AOW leeftijd

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de eisen van de vakbonden.

  • In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
  • Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.
  • Daarna stijgt de AOW-leeftijd 8 maanden per jaar dat we langer leven.

De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

Het is een akkoord, maar moet nog wel worden uitgewerkt in regelgeving en precies worden ingevuld. De hoofdlijnen zijn bekend: meer mogelijkheden om ouderdomspensioen te regelen. Nieuwe leeftijdsgrenzen voor de AOW en vooral dus ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle ZZP’ers. Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid en het KvK.

  • 11 juli 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Meld je aan bij DNZB

Met onze landelijke dekking is er altijd een locatie in de buurt!

Aanmelden bij DNZB
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar B.V.KVK: 51899817BTW: NL850219322B01