Overzicht klachtenregelingen zzp’ers in de zorg per 1-1-2017

  • 08 december 2016
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Veel ZZP'ers hebben vragen omtrent klachtenregelingen en wat er per 1 januari aanstaande gaat veranderen. Lex Tabak heeft hierover een artikel geschreven in zijn blog, deze gaat jullie hopelijk meer duidelijkheid geven.

Vanaf 1 januari 2017 is een klachtencommissie niet langer vereist en maakt deze plaats voor twee verplichte onderdelen voor alle zorgaanbieders; de beschikking over een klachtenfunctionaris en een Geschillencommissie. De reden hiervoor ligt besloten in het cliëntenrecht. Als iemand zorg ontvangt moet deze persoon laagdrempelig en eenvoudig zijn onvrede kunnen uiten.

De klachtencommissies van dit moment zijn in de ogen van de cliënt vrij formele instanties en dat bleek drempel verhogend te werken. Vanaf 1 januari aanstaande is het verplicht dat de cliënt eenvoudig contact moet kunnen leggen met een klachtenfunctionaris. Komen zij er samen niet uit, dan resteert de formele Geschillencommissie. Deze laatste heeft het recht een bindende uitspraak te doen, eventueel voorzien van een schadevergoeding tot maximaal €25.000.

Uitgangspunt bij het onderzoek naar klachtenregelingen was dat er sprake moet zijn van een combinatie abonnement van zowel de beschikbaarheid van een klachtenfunctionaris als aansluiting bij een Geschilleninstantie. Daarnaast geldt voor alle aanbieders dat er ten tijde van schrijven nog geen goedkeuring op de klachtenregeling is gegeven door het ministerie, dus dat alle aanbieders onder voorbehoud van goedkeuring hun aanbod presenteren.

Beroepsorganisatie V&VN stopt per 1-1-2017 met haar abonnement op de klachtenregeling. Belangrijkste reden hiervoor is dat de regeling niet langer aansluit op de veranderde wetgeving (nl. de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, de WKKGZ).

Stichting Landelijke Klachtenregeling is een initiatief van Solopartners en biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie aan zzp’ers en kleinschalige zorgaanbieders.

Klachtenportaal Zorg biedt ook vanaf 1 januari 2017 een klachtenregeling voor zzp’ers en kleinschalige zorgaanbieders. Klachtenportaal Zorg gelooft dat de meeste onvrede in gesprek kan worden opgelost, hierdoor verandert er inhoudelijk niet veel aan de wijze waarop er met klachten wordt omgegaan. De inzet van de onafhankelijke klachtenfunctionaris blijft, aangevuld met aansluiting bij de onafhankelijke Geschilleninstantie. Meer informatie via klachtenportaalzorg.nl en info@klachtenportaalzorg.nl

Coöperatie De Zorgprofessional biedt een apart ‘community’ lidmaatschap waar een klachtenregeling bij inzit. Voor leden van de Zorgprofessional is aansluiting bij de klachtenregeling zonder aanvullende kosten. Meer informatie via info@dezorgprofessional.nl of via de website: http://www.dezorgprofessional.nl/de-community.

Quasir is een bekende naam op het gebied van klachtenafhandeling en heeft vele honderden zorgorganisaties in haar portefeuille. Vanaf 1 januari 2016 zal zij een aanbod richting zzp’ers presenteren. De precieze prijsstelling is nog niet bekend, maar zal niet veel afwijken van andere aanbieders. Quasir zal abonnementen aanbieden die betrekking hebben op drie soorten verplichtingen binnen de Wkkgz, namelijk de klachtenfunctionaris, Geschilleninstantie en calamiteitenonderzoek. Quasir concentreert zich op een aanbod waarin zij rekening houdt met alle mogelijke consequenties die een klacht kan hebben. Het creeren van een gezamenlijke reserve voor calamiteiten is hierbij onder meer een mogelijkheid. Voor meer informatie kun je je richten tot info@quasir.nl of quasir.nl.

Erisietsmisgegaan.nl is een initiatief van Hill Innovating Justice, USG Legal en Com Moveo. Deze partijen zijn deskundig in recht, klachten en IT. Voor het eerst richt deze partij zich op zzp’ers en kleinschalige zorgaanbieders.  Ze hebben veel ervaring met het voorkomen van klachten door slim gebruik van IT en een zeer ervaren team van medewerkers dat ervaren is met klachtenafhandeling.

Bron: Lex Tabak

  • 08 december 2016
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Meld je aan bij DNZB

Met onze landelijke dekking is er altijd een locatie in de buurt!

Aanmelden bij DNZB
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar B.V.KVK: 51899817BTW: NL850219322B01