Nieuwe privacywetgeving (AVG)

  • 24 mei 2018
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in, deze wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet heeft te maken met het garanderen van privacy van persoonsgegevens. Als ZZP’er in de zorgsector heb je veel te maken met gevoelige en persoonlijke informatie van cliënten en ben je verantwoordelijk om daar op een juiste manier mee om te gaan. Het is daarom belangrijk om je goed in te lezen op deze wet.

Je zal voornamelijk met de AVG te maken krijgen bij het invullen van het zorgdossier. De cliënt wilt graag geholpen worden met de zekerheid dat jij vertrouwelijk omgaat met zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ZZP’ers de regels uit de AVG wel naleven. Als ZZP’er kan je een geldboete van 4% van je jaaromzet opgelegd krijgen, wanneer jij je niet aan deze regels houdt.

De nieuwe wet (AVG) vervangt de wet die voorheen van kracht was, namelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierdoor veranderen een aantal zaken voor jou;

Als ZZP’er dien je een register bij te houden, waarin staat over welke gegevens je van de cliënt beschikt en hoe je deze gegevens hebt beveiligd. Ook dien je aantoonbaar te kunnen maken dat je toestemming van de cliënt hebt om gegevens op te slaan. Cliënten horen te weten welke gegevens jij van hen hebt en wat je ermee doet. De cliënten hebben altijd de mogelijkheid om zijn/haar gegevens in te zien, ook hebben zij het recht om gegevens te laten verwijderen. Cliënten krijgen door de nieuwe wetgeving ook de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere zorgaanbieder.

 

Do’s!
- Zorg voor een privacy administratie/verwerkingsregister. Dit is een overzicht waarin moet staan waar je de persoonlijke informatie van cliënten op slaat, of hier toestemming voor is gegeven en hoe je (bewust) met die informatie omgaat in jouw rol als ZZP’er en vertrouwenspersoon van de cliënt. Dit register moet je altijd verstrekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als zij daarom vraagt. Het register mag je zelf ontwerpen.
- Als ZZP’er behoor je een privacyverklaring voor opdrachtgevers, cliënten en familie op te stellen, waarin staat hoe jij met deze informatie omgaat. Ook hoort hier in te staan hoe zij deze informatie in kunnen zien en hoe zij jou kunnen vragen om deze gegevens te wissen of over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Dit document mag je op je eigen manier ontwerpen en kenbaar maken aan jouw betrokkenen.

Dont’s!
- Klik nooit tijdens je werkzaamheden het vinkje bij ‘wachtwoord onthouden’ aan
- Surf nooit via onbeveiligde WiFi hotspots op internet met de computer waar je de gevoelige gegevens hebt opgeslagen
- Verkoop je computer nooit zonder de harde schijf van jouw computer met gevoelige informatie gewist te hebben.
Mocht je je mobiel, tablet of computer waar je de gevoelige klantgegevens opgeslagen hebt staan, om wat voor reden dan ook bent kwijtgeraakt dien je dit direct te melden bij de Autoriteit

Persoonsgegevens of de klachtenregeling waar jij staat ingeschreven. Deze datalekken diende voorheen ook al gemeld te worden bij deze instanties.

 

Samengevat
Deze AVG geldt voor iedere ondernemer die werkt met persoonsgegevens. De AVG geldt dus zeker voor jou als ZZP’er in de zorg, omdat jij naast NAW-gegevens ook te maken hebt met privacy gevoelige informatie als het zorgdossier.

Als ZZP’er heb je wettelijke verplichting om klantgegevens op te slaan. Als ZZP’er in de zorg ben je verplicht om je opdrachtgevers en cliënten duidelijk te maken dat jij gegevens opslaat. Hierover informeren doe je via een privacyverklaring, waarin staat waarom jij de gevoelige informatie opslaat.

Op basis van de AVG word van je verwacht dat je beschrijft welke persoonsgegevens je verwerkt en met welk doel, waar de gegevens vandaan komen en met wie je ze deelt. Waar je deze gegevens opslaat dien je ook in dit register te vermelden. Ook de manier waarop je toestemming vraagt dient in het register beschreven te worden. Als ZZP’er ben je vrij om zelf zo’n register te ontwerpen.

  • 24 mei 2018
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Meld je aan bij DNZB

Met onze landelijke dekking is er altijd een locatie in de buurt!

Aanmelden bij DNZB
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar B.V.KVK: 51899817BTW: NL850219322B01