Minister stelt brede overgangsregeling vast voor verpleegkundigen

  • 27 juni 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Begin deze maand heeft minister Bruins bekend gemaakt dat er een brede overgangsregeling komt voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registeren maar nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken. Dit houdt in dat niet alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen, maar ook mbo- en inservice (binnen de eigen organisatie) opgeleiden verpleegkundigen met een gespecialiseerde vooropleiding (NLQF-6-niveau) in aanmerking kunnen komen. Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register.

Het besluit van de minister heeft niet alleen de steun van V&VN, maar ook van werkgevers en vakbonden. De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Het doel

Het belangrijkste doel van de nieuwe beroepsprofielen is ervoor zorgen dat zorgprofessionals goed toegerust zijn voor de huidige zorgvraag en die van de toekomst. Patiënten zijn mondiger geworden en hun zorgvraag is steeds ingewikkelder, zorgverlening vindt vaker dichter bij huis plaats, er is meer kennis nodig en techniek speelt een grotere rol. Deze veranderingen vragen om andere competenties. De nieuwe beroepsprofielen zijn in 2016 opgesteld. Daarmee is de lat voor alle verpleegkundigen over de hele linie omhoog gegaan. Voor zowel het verpleegkundige als het regieverpleegkundige profiel is helder opgeschreven wat er verwacht wordt van professionals. Iedereen die nu verpleegkundige is, kan verpleegkundige blijven. Dit is jouw keuze. Er verandert niets in je functie of taken. Er gaat niets af. Elke verpleegkundige heeft een ongelofelijk belangrijke rol in de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Je kunt als verpleegkundige ook, als je die ambitie hebt en aan de eisen kunt (gaan) voldoen, een bewuste keuze maken om in te stromen in het nieuwe beroep als regieverpleegkundige.

Toetsing en scholing

Minister Bruins heeft besloten voor een brede overgangsregeling en toetsing achteraf. De toets en aanvullende scholing zijn gericht op de kwalificaties die voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige nodig zijn. Beide punten – aanvullende scholing en toetsing – worden door het ministerie nog nader uitgewerkt. De minister schrijft het volgende:

“Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.”

Voorlichtingsbijeenkomsten

V&VN gaat de komende tijd regionale voorlichtingsbijeenkomsten geven. Op de website kan je via de agenda in de gaten houden wanneer deze zijn.
Heb je vragen of is er iets niet duidelijk? Hier vind je de meest gestelde vragen omtrent de overgangsregeling. Meer informatie? Neem een kijkje op de website van de V&VN.

  • 27 juni 2019
  • Landelijk
Deel dit nieuws

Meld je aan bij DNZB

Met onze landelijke dekking is er altijd een locatie in de buurt!

Aanmelden bij DNZB
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar B.V.KVK: 51899817BTW: NL850219322B01